Kiểm soát suy nghĩ

Kiểm soát những ý nghĩ của bạn, thay vì để chúng kiểm soát bạn!

Hãy nhớ:

“Tôi là người tạo ra những ý nghĩ của mình và tôi có thể hướng dẫn chúng theo cách tôi muốn.”

Cả ngày, hãy luôn kiểm tra những ý nghĩ của bạn. Ngừng lại và lái những ý nghĩ đến nơi cần đến và khi cần đến.

2 Responses to “Kiểm soát suy nghĩ”

Read below or add a comment...

  1. Chia Sẻ says:

    Ý nghĩ (Tư tưởng) quyết định hành động,..
    Cho nên, hãy luôn luôn kiểm soát và định hướng đúng đắn ý nghĩ của mình,..

  2. suytu says:

    Làm chủ cảm xúc của mình là một nghệ thuật. là nghệ huật thì cần phải học hỏi một cách có nghệ thuật.

Bình luận

*


*