Lợi ích của khoan dung

Khoan dung không có nghĩa là chết, mà sống trong trái tim của mọi người bằng tình yêu thương. Cho dù ai đó chống đối bạn cỡ nào, bạn vẫn cần khoan dung với họ – không phải một lần mà mười lần bởi thành quả của sức mạnh khoan dung rất ngọt ngào và bất tử.

One Response to “Lợi ích của khoan dung”

Read below or add a comment...

Bình luận

*


*