Chuyên mục: 365 Câu suy tưởng

365 Câu suy tưởng mỗi ngày là công cụ GIÚP BẠN NHẬN THỨC MƯỜI HAI GIÁ TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN 8 SỨC MẠNH CÁ NHÂN. Mỗi ngày trong năm bạn sẽ tìm thấy một câu trích dẫn đầy cảm hứng, một câu để chiêm nghiệm và những cách áp dụng đưa những ý tưởng ấy vào hành động thực tiễn trong cuộc sống của bạn.

Thế giới này sẽ tự động trở thành một nơi tốt đẹp hơn khi mỗi một cá nhân trở thành một người tốt hơn.

Tất cả những ý tưởng này đều dựa trên mười hai giá trị nền tảng: hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đoàn kết. Đây là những giá trị mà chúng ta cần vun bồi để trở thành những cá nhân tốt đẹp hơn, nhưng nó còn là rất cần thiết đối với sự sống hạnh phúc của nhân loại nói chung nữa.

Chúng ta có thể nghĩ những giá trị nền tảng này như đang cung cấp phân bón cho đất trồng vậy, trên mảnh đất ấy chúng ta gieo những hạt mà chắc chắn chúng sẽ ra quả. Quả ấy là sự phát triển tám sức mạnh bên trong chúng ta: sức mạnh thu về, sức mạnh đóng gói, sức mạnh khoan dung, sức mạnh dung chứa, sức mạnh phân biệt, sức mạnh phán đoán, sức mạnh đối mặt với những thử thách và sức mạnh hợp tác. Khi những sức mạnh này phát triển, ta bắt đầu hiểu là chúng ta là cái gì đó nhiều hơn là cái cơ thể vật chất này, ta là một năng lương siêu vật chất hoạt động thông qua những giác quan vật chất. Và khi mỗi ngày ta đều áp dụng tám sức mạnh này, mọi người đều hưởng lợi ích lâu dài vì bât cứ hành động nào mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh ta và những người ở quanh ta.

365 Câu suy tưởng mỗi ngày trước hết giúp bạn mở bừng mắt ra, khiến bạn nhận thức mười hai giá trị giúp chuyển hóa rồi sau đó nó sẽ giúp bạn phát triển tám sức mạnh cá nhân, và chỉ bằng cách áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn mới có thể làm chủ được chúng. Sau đó bạn sẽ có tất cả các công cụ trong tay để sống một cuộc sống có chất lượng và tạo cảm hứng để người khác học tập từ bạn.

Trung tâm Innerspace Việt Nam đăng tải mỗi ngày.

"Theo qui định mới nhất của UBND TP HCM số 2869 về một số hoạt động phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 0h ngày 31.07.2020. Trong đó có qui định tạm dừng các hội thảo,….Không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng. Để hỗ trợ qui định trên, Trung tâm Inner Space thông báo tạm ngưng các khóa học tháng 08. Riêng khóa Thiền Inner Space các anh chị vẫn được đăng kí với số lượng giới hạn cho mỗi lớp là 30 học viên. Các khóa Thiền Inner Space đang diễn ra vẫn tiếp tục học và tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định của UBND thành phố HCM. Trân trọng và mong nhận được sự hợp tác của các anh chị."
+