LƯU Ý: Chữ MÀU XANH LÁ là những khóa học tại Inner Space Bình Triệu - ĐT: (028) 628 39 609
              Chữ MÀU XANH DƯƠNG là những khóa học tại Inner Space TÂN PHÚ - ĐT: (028) 626 40 535
              Chữ MÀU CAM là những khóa học tại Inner Space TRẢI NGHIỆM Quận 7 - ĐT: 0379 996 867
              Chữ MÀU TÍM là những khóa học online được tổ chức thông qua Zoom Meeting
              Chữ MÀU HỒNG là những sự kiện / hội thảo đặc biệt được tổ chức bởi Inner Space
              TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC/ HOẠT ĐỘNG DO TRUNG TÂM INNERSPACE TỔ CHỨC ĐỀU KHÔNG THU PHÍ.


danh sach giao vien inner space

Thiền Inner Space - Thiền mở mắt, sáng tạo, dễ dàngĐĂNG KÝ NGAY
+