Chuyên mục: Câu chuyện học viên

Câu chuyện học viên là nơi chia sẻ những câu chuyện của học viên khi đến Trung tâm Innerspace Việt Nam – Làm giàu thế giới nội tâm. Mỗi học viên khi đến Innerspace là một câu chuyện nhỏ, nhưng góp chung với nhau sẽ tạo thành một tác phẩm lớn