Các lớp học trong tháng 07/2022

LƯU Ý:

  • MÀU XANH LÁ là những khóa học tại Inner Space BÌNH TRIỆU – ĐT: (028) 628 39 609
  • MÀU XANH DƯƠNG là những khóa học tại Inner Space TÂN PHÚ – ĐT: (028) 62 64 05 35
  • MÀU CAM là những khóa học tại Innner Space TRẢI NGHIỆM Quận 7 – ĐT: 0379 996 867
  • MÀU TÍM là những khóa học online được tổ chức thông qua Zoom Meeting
  • MÀU HỒNG là những sự kiện / hội thảo đặc biệt được tổ chức bởi Inner Space
  • TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC/ HOẠT ĐỘNG DO TRUNG TÂM INNERSPACE TỔ CHỨC ĐỀU KHÔNG THU PHÍ.
T2T3T4T5T6T7CN
1
2
Con rắn và cái thang cuộc đời 11:00
Con rắn và cái thang cuộc đời @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 2 @ 11:00 – 12:20
Con rắn và cái thang cuộc đời @ Inner Space Trải Ngiệm
Chương trình này chỉ dành cho bạn trẻ từ 12 tuổi trở lên
3
Café Thiền 15:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 3 @ 15:00 – 15:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Những bậc thang của sự nhẹ nhàng 16:00
Những bậc thang của sự nhẹ nhàng @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 3 @ 16:00 – 17:20
Những bậc thang của sự nhẹ nhàng @ Inner Space Trải Ngiệm
4
5
6
Café Thiền 10:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 6 @ 10:00 – 10:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Hài hòa các mối quan hệ 11:00
Hài hòa các mối quan hệ @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 6 @ 11:00 – 12:05
Hài hòa các mối quan hệ @ Inner Space Trải Ngiệm
7
8
Café Thiền 15:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 10 @ 15:00 – 15:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Buông trôi 16:00
Buông trôi @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 10 @ 16:00 – 17:20
Buông trôi @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 10:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 13 @ 10:00 – 10:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Sức mạnh của suy nghĩ 11:00
Sức mạnh của suy nghĩ @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 13 @ 11:00 – 11:50
Sức mạnh của suy nghĩ @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 10:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 16 @ 10:00 – 10:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Tử Vi Đức Hạnh 11:00
Tử Vi Đức Hạnh @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 16 @ 11:00 – 12:05
Tử Vi Đức Hạnh @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 15:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 17 @ 15:00 – 15:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Biết ơn đối với bản thân 16:00
Biết ơn đối với bản thân @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 17 @ 16:00 – 17:20
Biết ơn đối với bản thân @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 10:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 20 @ 10:00 – 10:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Hài hòa các mối quan hệ 11:00
Hài hòa các mối quan hệ @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 20 @ 11:00 – 12:05
Hài hòa các mối quan hệ @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 10:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 27 @ 10:00 – 10:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Sức mạnh của suy nghĩ 11:00
Sức mạnh của suy nghĩ @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 27 @ 11:00 – 11:50
Sức mạnh của suy nghĩ @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 10:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 30 @ 10:00 – 10:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Hài hòa các mối quan hệ 11:00
Hài hòa các mối quan hệ @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 30 @ 11:00 – 12:05
Hài hòa các mối quan hệ @ Inner Space Trải Ngiệm
Café Thiền 15:00
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 31 @ 15:00 – 15:50
Café Thiền @ Inner Space Trải Ngiệm
Tám Sức Mạnh Nội Tại Của Tôi 16:00
Tám Sức Mạnh Nội Tại Của Tôi @ Inner Space Trải Ngiệm
Th7 31 @ 16:00 – 17:50
Tám Sức Mạnh Nội Tại Của Tôi @ Inner Space Trải Ngiệm