#1 Chương trình sống không stress/tức giận

Bạn có phải vật lộn với lo lắng hay rối loạn lo âu không? Chương trình sống không stress/tức giận dạy cho bạn hiểu và kiểm soát sự lo lắng của mình bởi vì căng thẳng, áp lực và thách thức là một phần của cuộc sống hàng ngày và đây là những kỹ năng bạn sẽ sử dụng mãi mãi.

#2 Chương trình phục hồi và sống bền chí

Là một chương trình học tập xã hội và cảm xúc toàn diện, tập trung vào các kỹ năng quan trọng, bao gồm thiết lập mục tiêu, suy nghĩ hiệu quả, giải quyết vấn đề, củng cố sức mạnh ý chí, điều tiết cảm xúc, kỹ năng xã hội, gia đình và lòng quí trọng bản thân.

#3 Chương trình Thiền Inner Space

Qua những lời suy ngẫm, chiêm nghiệm và dẫn thiền, chương trình thiền InnerSpace sẽ giúp bạn trở lại trạng thái bình tĩnh, rồi bình an, sau đó là trạng thái hoạt động tách biệt giữa cảm xúc và lí trí để đánh giá sự việc một cách khách quan và không phán xét xấu hay tốt.

#4 Ai đóng góp cho Inner Space

Inner Space hoạt động dựa trên sự đóng góp tự nguyện, điều này không mang ý mời mọc hay gợi ý bạn, bởi tất cả nguồn đóng góp đều được sử dụng vào việc mở rộng hoạt động cho cộng động.

Tất cả các tình nguyện viên ở Inner Space đều tự nguyện chọn lựa dành thời gian rảnh rỗi của mình cho lợi ích bản thân họ và cho cộng động. Inner Space không trả bất kỳ chi phí lương hay giúp đỡ tài chính cho bất cứ tình nguyện viên nào.

Mọi chi phí chính của Inner Space đều do một nhóm tình nguyện giúp chi trả.

#5 Ai có thể học và sinh hoạt tại Inner Space

Tất cả những ai nhận thức muốn thay đổi bản thân.

#6 Inner Space không dành cho ai

Bệnh nhân trầm cảm nặng, tâm thần, hành vi quấy rối, tuyên truyền phản động, giao dịch làm ăn và tuyên truyền đạo giáo

#7 Đối tượng là trẻ em

Trẻ dưới 18 tuổi đến trung tâm cần đi cùng cha mẹ hoặc có thư giới thiệu từ cha mẹ

Không nên đem trẻ nhỏ dưới 13 tuổi vào lớp học của người lớn.

Trẻ có thể tham gia các lớp cho trẻ được tổ chức 1 buổi hằng tháng

Lưu ý: Tất cả các đối tượng đến học đều phải tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Inner Space tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn này.

Bang gioi thieu Inner Space-02

Bang gioi thieu Inner Space-01