Chấp nhận điều không thể chấp nhận | zoom online | Phạm Thị Sen

Thời gian:
25 Tháng Chín, 2022 @ 14:30 – 17:30
Địa điểm
HỌC ONLINE (qua Zoom Meeting)

Chấp nhận điều không thể chấp nhận DÀNH CHO NHỮNG AI: Đang có cảm thấy cô đơn, như thể không ai hiểu mình dù quanh mình vẫn có rất nhiều người và bản thân vốn quen biết rộng? Đang cảm thấy bế tắc vì một điều gì đó xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì bạn nghĩ? Đang cảm thấy đầy lo âu trước cuộc sống nhiều thay đổi? Cần công thức để trái tim tiếp nhận thế giới bên ngoài theo cách có lợi nhất. Cần những trải nghiệm thực tế cho thấy bản thân mạnh mẽ, … Đọc tiếp Chấp nhận điều không thể chấp nhận | zoom online | Phạm Thị Sen