Chuyên mục: Giới thiệu

Kể từ khi hiện diện tại Việt nam vào năm 1999, Innerspace Việt Nam đã trở thành ngôi nhà chung của ít người, nhiều người và ngày càng nhiều người hơn nữa….

Ngôi nhà ấy đang mở rộng cánh cửa trái tim mình để chào đón bạn, người kế tiếp…