Trong danh sách phát gồm có 5 video sau:

Kỷ luật tích cực // Loại bỏ giận dữ // Giúp con vượt qua nỗi sợ // Dạy con sống tích cực // Phép màu tuổi thơ – Dám nói những lời từ trái tim