LƯU Ý:

  • Chữ MÀU XANH LÁ là những khóa học tại Inner Space Bình Triệu – ĐK: (028) 628 39 609
  • Chữ MÀU XANH DƯƠNG là những khóa học tại Inner Space TÂN PHÚ – ĐK: (028) 626 40 535
  • TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC/ HOẠT ĐỘNG DO TRUNG TÂM INNERSPACE TỔ CHỨC ĐỀU KHÔNG THU PHÍ.
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nghệ thuật và khoa học THIỀN INNERSPACE [HỌC 1 NGÀY] 09:30 Sáng
Nghệ thuật và khoa học THIỀN INNERSPACE [HỌC 1 NGÀY] @ Innerspace Bình Triệu
Th1 12 @ 09:30 Sáng – 17:30 Chiều
Nghệ thuật và khoa học THIỀN INNERSPACE [HỌC 1 NGÀY] @ Innerspace Bình Triệu
Nghệ thuật & Khoa học của thiền InnerSpace Làm cho thiền InnerSpace trở nên dễ dàng, thực tế và lợi ích Hầu như chúng ta đều biết “ta là bạn hay là kẻ thù của chính ta”. Đúng, thách thức trong cuộc sống là có, nhưng thách thức là từ ý thức của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng đối với việc thực hành thiền InnerSpace. Có thể bạn đã học khoá thiền InnerSpace 15 buổi hoặc đã thực hành thiền ở đâu đó và bạn thấy khó và nghĩ rằng phương pháp thiền ấy là không dành cho[...]
13
14
Nghệ thuật và khoa học THIỀN INNERSPACE [HỌC 1 NGÀY] 09:30 Sáng
Nghệ thuật và khoa học THIỀN INNERSPACE [HỌC 1 NGÀY] @ Innerspace Bình Triệu
Th1 14 @ 09:30 Sáng – 17:30 Chiều
Nghệ thuật và khoa học THIỀN INNERSPACE [HỌC 1 NGÀY] @ Innerspace Bình Triệu
Nghệ thuật & Khoa học của thiền InnerSpace Làm cho thiền InnerSpace trở nên dễ dàng, thực tế và lợi ích Hầu như chúng ta đều biết “ta là bạn hay là kẻ thù của chính ta”. Đúng, thách thức trong cuộc sống là có, nhưng thách thức là từ ý thức của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng đối với việc thực hành thiền InnerSpace. Có thể bạn đã học khoá thiền InnerSpace 15 buổi hoặc đã thực hành thiền ở đâu đó và bạn thấy khó và nghĩ rằng phương pháp thiền ấy là không dành cho[...]
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31