LƯU Ý:

  • Chữ MÀU XANH LÁ là những khóa học tại Inner Space Bình Triệu – ĐK: (028) 628 39 609
  • Chữ MÀU XANH DƯƠNG là những khóa học tại Inner Space TÂN PHÚ – ĐK: (028) 626 40 535
T2T3T4T5T6T7CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LÃNH ĐẠO TỪ BÊN TRONG (HỌC CẢ NGÀY) 09:30 Sáng
LÃNH ĐẠO TỪ BÊN TRONG (HỌC CẢ NGÀY) @ Innerspace Bình Triệu
Th5 12 @ 09:30 Sáng – 17:30 Chiều
LÃNH ĐẠO TỪ BÊN TRONG (HỌC CẢ NGÀY) @ Innerspace Bình Triệu
Bạn đang ở vị trí quản lý hay ấp ủ ước mơ trở thành người quản lý? Hoặc bạn muốn thật sự làm chủ chính mình? Bạn có thể tìm thấy những bí quyết ở khóa học đặc biệt Lãnh đạo từ bên trong. MỤC ĐÍCH: Lãnh đạo từ bên trong giúp người học cách 1) Làm chủ hiệu quả hiệu quả tổ chức/công ty ‘bên trong’, từ đó làm chủ tổ chức/công ty ‘bên ngoài’; 2) Phát triển kế hoạch làm chủ bản thân thực tế; 3) Phát triển các kỹ năng khai thác cái tốt nhất từ bên[...]