Lịch mới nhất 2024

Lịch INNER JOURNEY

Bạn liên hệ Zalo: 037 999 6867

Để nhận được đường link đăng ký bạn nhé!
Chương trình chỉ nhận đăng ký những bạn đã hoàn tất Inner Me.

01

Bình Triệu

————————————————

02

Tân Phú

13/7 bắt đầu - 5 ngày Thứ 7
(9:00-16:30)

————————————————

03

Online

————————————————

Lộ trình đồng hành 1 năm cùng bạn gồm:

inner space
Scroll to Top