Người sống giản dị thì không bị đau khổ

365 Câu suy tưởng

Giá trị: Giản dị

“Người sống giản dị thì không bị đau khổ”
CHIÊM NGHIỆM

Học sống giản dị nghĩa là học nhìn sự việc một cách rõ rang.

Chúng ta có quyền chọn cách ta nhìn sự việc – cách hay nhất là tập trung vào điều gì quan trọng và dửng dưng với những gì không quan trọng.

Rồi ta có thể bỏ qua những cảm giác tiêu cực dính dáng đến quá khứ, và chỉ nhớ đến những điều ta học được từ nó.

ỨNG DỤNG

Sống giản dị nghĩa là tập trung vào những điều có thể giúp ích cho tôi, và bỏ qua những điều nào mang lại đau khổ.

Khi có việc gì không đúng trong hôm nay, tôi cần tập trung vào những suy nghĩ và những hành động giúp tôi nhìn thấy rõ ràng ở hiện tại.

365-cau-suy-tuong-gia-tri-gian-di

Giá trị Giản Dị

Bạn nghĩ gì về bài viết này

avatar
  Đăng ký nhận thông báo  
Khi có