Chuyên mục: Sống bền vững

Sống bền vững – Nơi chia sẻ câu chuyện thay đổi của bạn!

SONG-BEN-VUNG-INNER-SPACE-VIET-NAM

Tầm nhìn

Trái đất là một lời chúc phúc cho mỗi chúng ta. Trái đất hỗ trợ cuộc sống và là nền tảng cho mọi nền kinh tế. Người ta xem trái đất như một bà mẹ, truyền vẻ đẹp và gợi sự công nhận về một điều vĩ đại hơn chính chúng ta. Mẹ là khu bảo dưỡng và là nhà của chúng ta.

Hành trình chung

Niềm tin hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời mình ở mức tốt nhất. Hiểu rằng sử dụng bền vững là đi vào những mối quan hệ cân bằng và lành mạnh, giúp duy trì trái đất như ngôi nhà chung. Niềm tin này khiến ta cam kết tạo ra thay đổi cho cuộc đời mình. Hãy cùng bước vào hành trình hướng tới “sống bền vững”.

Năng lượng tái tạo cho một tương lai bền vững

Cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay là tiếng gọi khẩn cho việc thay đổi nhận thức và lối sống của chúng ta. Do đó có nhu cầu cấp thiết cho một mô hình mới tích hợp công nghệ sạch vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ sạch và một xã hội sống bền vững, trung tâm InnerSpace đã tích cực vào cuộc 20 năm (từ 1998 – 2018) ứng dụng và trình diễn các khái niệm sống tích cực và sạch.

Từ tầm nhìn vì một thế giới tốt đẹp hơn đến Việt Nam

Kể từ tháng 4 năm 1998, trung tâm InnerSpace, với tên ban đầu là ‘giáo dục các giá trị sống’ đã trở thành ngôi nhà chung cho những ai yêu thích thay đổi bản thân, dẫn đến giúp ích cho xã hội và cộng đồng ở Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của tất cả các tình nguyện viên, hoàn toàn chỉ bằng tình yêu và miễn phí, InnerSpace đã thực hiện nhiều dự án, hội thảo, chuyên đề và tập huấn khác nhau. Để tăng cường cách tiếp cận, InnerSpace đã nỗ lực sử dụng mọi đóng góp một cách hữu ích và bao gồm nhất.

Xây dựng năng lực và đào tạo

Mục đích của InnerSpace là làm nổi bật tầm quan trọng của nhận thức về môi trường tâm hồn và môi trường xung quanh với sự thông minh thực tế.

Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận “từ trong ra ngoài” tổng thể này dựa trên sự tôn trọng, hợp tác, bình đẳng, tình yêu và cùng tồn tại hòa bình với bản thân và thiên nhiên là chìa khóa cho một tương lai bền vững. Chúng tôi đặc biệt hỗ trợ mọi người để có được nhận thức này.

Trung tâm Innerspace – Làm giàu thế giới nội tâm