Giá trị đánh giá cao | câu suy tưởng mỗi ngày

365 Câu suy tưởng Giá trị: ĐÁNH GIÁ CAO [Câu suy tưởng ngày 346] “Người không ham muốn nổi tiếng, vinh quang thì tự nhiên được thừa nhận.”   CHIÊM NGHIỆM Khi ta có sự đóng góp tích cực, ta thường mong đợi một kiểu thừa nhận nào đó. Dù ta hiếm khi lên tiếng yêu cầu …

Giá trị đánh giá cao | câu suy tưởng mỗi ngày Đọc đầy đủ bài viết »