Tha thứ là dùng sức mạnh tình yêu thương trong tôi

365 Câu suy tưởng Giá trị: THA THỨ [Câu suy tưởng ngày 345] “Tha thứ là dùng sức mạnh tình yêu thương trong tôi.”   CHIÊM NGHIỆM Khi khác ý kiến với ai đó, ta không thể bày tỏ tình yêu thương đối với người đó. Nếu ta thấy khó mà nói chuyện hay giao tiếp …

Tha thứ là dùng sức mạnh tình yêu thương trong tôi Đọc đầy đủ bài viết »