Thực hiện uy quyền của tích cực thì sẽ thoát khỏi tiêu cực

365 Câu suy tưởng

Giá trị: TÍCH CỰC [Câu suy tưởng ngày 362]

“Thực hiện uy quyền của tích cực thì sẽ thoát khỏi tiêu cực.”

 

CHIÊM NGHIỆM

Mỗi khi cần nghĩ tích cực trong một tình huống, ta cố ép buộc tâm trí nghĩ cách ấy. Ta buộc tâm trí nghĩ những gì ta muốn. Thế mà tâm trí lại không thể làm theo lệnh đó. Vậy là chẳng có kết quả tích cực nào và ta thấy ta lại tiêu cực nhiều hơn.

ỨNG DỤNG

Tôi cần là một bà mẹ đối với tâm trí tôi. Dạy nó nghĩ những điều đúng. Ngay cả khi mọi việc êm xuôi tôi cũng cần huấn luyện tâm trí mình. Mỗi ngày chọn lấy một suy nghĩ tích cực và dành thì giờ cho nó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Sự huấn luyện này làm cho tâm trí vâng lời vào lúc cần và cho phép tôi tích cực ngay cả trong những tình huống tiêu cực nhất.

uy-quyen-cua-tich-cuc-trung-tam-innerspace-viet-nam

>> Đọc thêm:  

0 0 votes
Article Rating
Đăng ký nhận thông báo
Khi có
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top