Danh mục: Tôi thay đổi

Tôi thay đổi – Nơi chia sẻ câu chuyện thay đổi của bạn!

Mỗi câu chuyện thay đổi là một nguồn cảm hứng vô tận cho tất cả chúng ta. Sự thay đổi luôn là vô tận, bạn có đồng ý rằng: Điều vĩnh viễn không thay đổi là Sự thay đổi.

Tôi thay đổi / sự thay đổi trước tiên phải xuất phát từ bản thân tôi. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường có mong muốn và suy nghĩ rằng, người này, người kia phải thay đổi trước. Điều này có nghĩa là, chúng ta luôn có mong muốn kiểm soát mọi chuyện xung quanh mình.

Nhưng thực tế thì sao

Chúng ta có thể kiểm soát mọi chuyện xảy ra xung quanh mình không. Ai có thể nói “Có”?

Như vậy sự thay đổi chỉ có thể diễn ra ở chính bản thân chúng ta. Vậy sự thay đổi xuất phát từ đâu… xuất phát từ chính nhận thức của ta… còn nhận thức xuất phát từ đâu… xuất phát từ sự hiểu biết.

Chẳng hạn, khi bạn chưa biết chạy xe đạp, bạn nghĩ nó là khó. Khi bạn đã biết chạy rồi, thì suy nghĩ khó đó sẽ trở thành bình thường. Tương tự như vậy, có rất rất nhiều thứ xung quanh chúng ta, khi chúng ta chưa biết nó thì chúng ta thường có xu hướng tạo ra suy nghĩ “khó”, để làm gì?

Để chúng ta có cớ trốn tránh nó, vì nó khó quá mà. Đúng không bạn. Vì lẽ đó, câu chuyện “Tôi thay đổi” sẽ là những câu chuyện thật tế từ chính các học viên tại Inner Space.

Chính lúc đầu, họ cũng như các bạn, họ cũng có những suy nghĩ “khó”. Nhưng rồi, theo thời gian, suy nghĩ “khó” đó dần trở thành dễ dàng và bình thường đối với họ.

Còn bạn thì sao, chúng mình đang chờ đợi câu chuyện chia sẻ từ bạn ^^!

Từ tầm nhìn vì một thế giới tốt đẹp hơn đến Việt Nam

Kể từ tháng 4 năm 1998, Trung tâm Inner Space, với tên ban đầu là ‘Giáo dục các Giá Trị Sống’ đã trở thành ngôi nhà chung cho những ai yêu thích thay đổi bản thân, dẫn đến giúp ích cho xã hội và cộng đồng ở Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của tất cả các tình nguyện viên, hoàn toàn chỉ bằng tình yêu và miễn phí, Inner Space đã thực hiện nhiều dự án, hội thảo, chuyên đề và tập huấn khác nhau. Để tăng cường cách tiếp cận, Inner Space đã nỗ lực sử dụng mọi đóng góp một cách hữu ích và bao gồm nhất.

Xây dựng năng lực và đào tạo

Mục đích của Inner Space là làm nổi bật tầm quan trọng của nhận thức về môi trường tâm hồn và môi trường xung quanh với sự thông minh thực tế.

Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận “Từ trong ra ngoài” tổng thể này dựa trên sự tôn trọng, hợp tác, bình đẳng, tình yêu và cùng tồn tại hòa bình với bản thân và thiên nhiên là chìa khóa cho một tương lai bền vững. Chúng tôi đặc biệt hỗ trợ mọi người để có được nhận thức này.

Inner Space Việt Nam – Trung tâm Làm giàu thế giới nội tâm