Hotline: 037.999.6867 ** Inner Space mãi mãi không tính phí 100% tất cả các hoạt động.

1. Hoạt động thư giãn (1 buổi)

- INNER SPA - Tại Bình Triệu - Sáng Thứ 6 hàng tuần (09:00-11:00): Inner Spa - Đi spa cho tinh thần - nhấn đăng ký

- INNER SPA - Tại Quận 7 - Chủ Nhật hàng tuần (15:00-17:00): Inner Spa - Đi spa cho tinh thần - nhấn đăng ký

---------------------------------------

2. Hoạt động chuyên sâu và dài hạn (~ 1 tháng)

- INNER ME (Tôi thật sự) - Tại Bình Triệu - 23/09 bắt đầu - 5 ngày - Thứ 7 hàng tuần (9:00-16:30) - nhấn đăng ký

- THIỀN - tại Tân Phú - 17/09 bắt đầu - 28 buổi - Chiều Chủ Nhật hàng tuần (15:00-17:00)nhấn đăng ký

----------------------------------------

3. Hoạt động nâng cao INNER JOURNEY:

** Bạn kiểm tra email hoặc liên hệ Zalo Hotline: 037.999.6867 để nhận link đăng ký riêng. Điều kiện: đã hoàn tất Inner Me.

* Inner Journey 1 - Mục đích sống và ý nghĩa cuộc đời

- Tối 2,4 (18:50-20:45) - bắt đầu: 13/9 (3 buổi) - tại Bình Triệu

- Thứ 7 hàng tuần (9:00-16:45) - bắt đầu: 07/10 (5 ngày) - tại Tân Phú

* Inner Journey 2 - Giải mã những bí mật quy luật cuộc sống

- Tối 2,4 (18:50-20:45) - bắt đầu: 25/9 (6 buổi) - tại Bình Triệu

- Thứ 7 hàng tuần (9:00-16:45) - bắt đầu: 14/10 (5 ngày) - tại Tân Phú

* Inner Journey 3 - Khám phá tiềm năng cao nhất trong tôi

- Chủ nhật hàng tuần (9:00-16:45) - bắt đầu: 24/9 (2 ngày) - tại Bình Triệu

- Thứ 7 hàng tuần (9:00-16:45) - bắt đầu: 28/10 (5 ngày) - tại Tân Phú

- Tối 2,4 (18:50-20:45) - bắt đầu: 16/10 (6 buổi) - tại Bình Triệu

-------------------------------

3. Hoạt động nâng cao INNER HOME 1:

** Bạn kiểm tra email hoặc liên hệ Zalo Hotline: 037.999.6867 để nhận link đăng ký riêng. Điều kiện: đã hoàn tất Inner Journey, Thiền nâng cao.

- Thứ 4 hàng tuần (10:00-12:00) - bắt đầu: 13/9 (4 buổi) - tại Quận 7


danh sach giao vien inner space

Hoạt Động Trải Nghiệm Inner Me - Tôi Thật SựXem ngay
+