Hiểu đúng về Virus

Đại học Johns Hopkins, đã gửi bản tóm tắt rõ ràng, tuyệt vời này để tránh lây nhiễm COVID-19

Virus không phải là một sinh vật sống, mà là một phân tử protein (DNA) được bao phủ bởi một lớp lipid bảo vệ (chất béo), khi được hấp thụ bởi các tế bào của niêm mạc mắt, mũi hoặc miệng, sẽ thay đổi mã di truyền của chúng, (đột biến) và chuyển đổi chúng thành các tế bào xâm lược và nhân lên.

* Vì virut không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết chết mà tự phân rã. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó lưu trú.

* Virus rất dễ vỡ; điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hoặc chất tẩy rửa nào cũng là phương thuốc tốt nhất, bởi vì lớp bọt cắt được lớp mỡ (đó là lý do tại sao bạn phải chà xát nhiều: trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt). Bằng cách hòa tan lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy.

* NHIỆT làm tan mỡ; Đây là lý do tại sao, rất tốt khi bạn sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, giặt quần áo và rửa/lau các vật dụng. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn và điều đó càng hữu ích hơn.

* Rượu hoặc bất kỳ hỗn hợp nào có cồn trên 65% cũng làm tan chất béo, đặc biệt là lớp lipid bên ngoài của virus.

* Bất kỳ hỗn hợp nào với 1 phần thuốc tẩy và 5 phần nước hòa tan trực tiếp làm tan protein, phá vỡ nó từ bên trong.

* Nước có oxy giúp lâu trôi xà phòng, rượu và clo, vì peroxide hòa tan protein virus, nhưng bạn phải sử dụng nó tinh khiết và nó có thể gây kích ứng cho da của bạn ở dạng tinh khiết.

* Virus không phải là một sinh vật sống như vi khuẩn; kháng sinh không thể tiêu diệt những gì không phải là vi khuẩn

* Mặc dù có các cuộc tranh luận, tốt nhất là không nên giũ quần áo, dra trải giường hoặc vải tiếp xúc với virus. Mặc dù virus được dán vào bề mặt xốp, nhưng nó rất trơ và tan rã trong khoảng 3 giờ (vải và xốp), 4 giờ (đồng, vì nó có tính sát trùng tự nhiên; và gỗ, làm cho nó loại bỏ tất cả độ ẩm và không để nó bong ra và tan rã), 24 giờ (bìa cứng), 42 giờ (kim loại) và 72 giờ (nhựa). Nhưng nếu bạn giũ hoặc sử dụng khăn lau lông, các phân tử virus trôi nổi trong không khí tới 3 giờ và có thể đọng lại trong mũi bạn.

* Các phân tử virus vẫn rất ổn định khi trời lạnh, hoặc điều hòa không khí trong nhà và xe hơi. Chúng cần độ ẩm để ổn định, và đặc biệt là bóng tối. Do đó, môi trường hút ẩm, khô, ấm và sáng sẽ làm suy giảm nó nhanh hơn.

* Ánh sáng UV trên bất kỳ vật thể nào có thể chứa nó sẽ phá vỡ protein của virus. Ví dụ, để khử trùng và tái sử dụng khẩu trang đã phơi dưới nắng là hoàn hảo. Hãy cẩn thận, ánh nắng mặt trời cũng phá vỡ collagen (vốn là protein) trong da, cuối cùng gây ra nếp nhăn và ung thư da.

* Virus KHÔNG THỂ đi qua làn da khỏe mạnh.

* Giấm KHÔNG hữu ích vì nó không phá vỡ lớp mỡ bảo vệ.

* Không gian càng bị giới hạn, càng có nhiều nồng độ của virus. Càng mở hoặc thông gió tự nhiên, càng tốt.

* bạn phải rửa tay trước và sau khi chạm vào niêm mạc, thức ăn, khóa, núm, công tắc, điều khiển từ xa, điện thoại di động, đồng hồ, máy tính, bàn, TV, vv Và khi sử dụng phòng tắm.

* Bạn phải dưỡng ẩm TAY từ việc rửa chúng quá nhiều, vì các phân tử có thể ẩn trong các vết nứt nhỏ. Kem dưỡng ẩm càng dày thì càng tốt. Bơ dừa và dầu là hoàn hảo * Ngoài ra, hãy cắt ngắn móng tay để virus không ẩn ở đó.

Điều này là để thông báo cho tất cả chúng ta rằng độ pH của virus corona thay đổi từ 5,5 đến 8,5.

* Tất cả những gì chúng ta cần làm, để đánh bại virus corona, chúng ta cần dùng nhiều thực phẩm có tính kiềm cao hơn mức độ pH trên của Virus. *

Một số trong đó là:

* Chanh – 9,9pH *

* Quả chua – 8.2pH *

* Bơ – 15,6pH *

* Tỏi – 13,2pH *

* Xoài – 8,7pH *

* Quýt – 8,5pH *

* Dứa – 12,7pH *

* Bồ công anh – 22,7pH *

* Cam – 9,2pH *

Làm thế nào để bạn biết bạn bị virus corona?

* 1. Ngứa trong cổ họng, *

* 2. Cổ họng khô,*

* 3. Ho khan

*4. Khó thở

English version

Johns Hopkins University,  sent this excellent clear summary to avoid COVID-19 contagionThe virus is not a living organism, but a protein molecule (DNA) covered by a protective layer of lipid (fat), which, when absorbed by the cells of the ocular, nasal or buccal mucosa, changes their genetic code.  (mutation) and convert them into aggressor and multiplier cells.

* Since the virus is not a living organism but a protein molecule, it is not killed, but decays on its own.  The disintegration time depends on the temperature, humidity and type of material where it lies.

* The virus is very fragile;  the only thing that protects it is a thin outer layer of fat.  That is why any soap or detergent is the best remedy, because the foam CUTS the FAT (that is why you have to rub so much: for 20 seconds or more, to make a lot of foam).  By dissolving the fat layer, the protein molecule disperses and breaks down on its own.

* HEAT melts fat;  this is why it is so good to use water above 25 degrees Celsius for washing hands, clothes and everything.  In addition, hot water makes more foam and that makes it even more useful.

* Alcohol or any mixture with alcohol over 65% DISSOLVES ANY FAT, especially the external lipid layer of the virus.

* Any mix with 1 part bleach and 5 parts water directly dissolves the protein, breaks it down from the inside.

* Oxygenated water helps long after soap, alcohol and chlorine, because peroxide dissolves the virus protein, but you have to use it pure and it can irritate your skin in the pure form.

* NO BACTERICIDE SERVES.  The virus is not a living organism like bacteria;  antibiotics cannot kill what is not a bacteria

* Although debates are present it is best not to shake used clothing, sheets or cloth exposed to the virus .  While the virus is glued to a porous surface, it is very inert and disintegrates only between 3 hours (fabric and porous), 4 hours (copper, because it is naturally antiseptic; and wood, because it removes all the moisture and does not let it peel off and disintegrates).  ), 24 hours (cardboard), 42 hours (metal) and 72 hours (plastic).  But if you shake it or use a feather duster, the virus molecules float in the air for up to 3 hours, and can lodge in your nose.

* The virus molecules remain very stable in external cold, or air conditioners in houses and cars.  They also need moisture to stay stable, and especially darkness.  Therefore, dehumidified, dry, warm and bright environments will degrade it faster.

* UV LIGHT on any object that may contain it breaks down the virus protein.  For example, to disinfect and reuse a mask sun is perfect.  Be careful, sun also breaks down collagen (which is protein) in the skin, eventually causing wrinkles and skin cancer.
* The virus CANNOT go through healthy skin.

* Vinegar is NOT useful because it does not break down the protective layer of fat.

* NO SPIRITS, ie VODKA, serve.  The strongest vodka is 40% alcohol, and you need 65%.

* The more confined the space, the more concentration of the virus there can be.  The more open or naturally ventilated, the less.

* you have to wash your hands before and after touching mucosa, food, locks, knobs, switches, remote control, cell phone, watches, computers, desks, TV, etc.  And when using the bathroom.

* You have to Moisturize HANDS from so much washing of them, because the molecules can hide in the micro cracks.  The thicker the moisturizer, the better.  Coconut butter and oil is perfect * Also keep your NAILS SHORT so that the virus does not hide there.
This is to inform us all that the pH for corona virus varies from 5.5 to 8.5.

* JOURNAL OF VIROLOGY, PAGE 1916*

*All we need to do, to beat corona virus, we need to take more of an alkaline foods that are above the above pH level of the Virus.*

Some of which are:
*Lemon – 9.9pH*
*Lime – 8.2pH*
*Avocado – 15.6pH*
*Garlic – 13.2pH*
*Mango – 8.7pH*
*Tangerine – 8.5pH*
*Pineapple – 12.7pH*
*Dandelion – 22.7pH*
*Orange – 9.2pH*

How do you know you have coronavirus?
*1. Itching in the throat,*
*2. Dry throat,*
*3. Dry cough
*4. Breathing difficultie

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký nhận thông báo
Khi có
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
5 câu khẳng định thay đổi vận mệnh năm mớiXem ngay
+