tin tốt là không tin tức

Tin tốt là không tin tức

Đây là thông điệp mà hầu hết các nhà báo muốn cung cấp cho chúng ta. Và đó là một sai lầm kịch tính.

Tôi là Charles Groenhuijsen – Nhà báo dày dạn là khám phá những gì hầu hết các phương tiện truyền thông bỏ qua. Tôi 65 tuổi. Tôi đã là một nhà báo trong hơn 40 năm. Chúng ta phải nhận ra rằng một bài báo là giống như một tấm gương soi. Khán giả và độc giả của chúng ta nhìn vào tấm gương này và họ lẽ ra nên nhìn thế giới như nó vốn có, nhưng họ không thể.

Họ nhìn thấy một tấm gương soi đã mờ. Đó luôn là mặt tiêu cực của cuộc sống. Và tôi cố gắng sửa chữa sai lầm đó một chút nhỏ xíu. Những gì tôi cố gắng làm như một nhà báo bây giờ là đưa ra quan điểm dài hạn hơn.

Những gì tôi thấy trên TV mọi lúc là rất nhiều tiếng ồn. “Tin nóng hổi”. Tôi thích tập trung vào các cuộc cách mạng im lặng. Nhưng chúng cực kỳ quan trọng về lâu dài. Tôi là một người lạc quan bởi vì tôi nhìn vào sự thật.

tôi tỏa ra những tần số rung động

Hãy nghĩ về sự suy giảm trong nghèo đói cùng cực. Thật không thể tin được những gì chúng ta đang đạt được, đó là 100.000 người thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực mỗi ngày. Nghĩ về tỷ lệ tử vong ở trẻ em… Tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm một nửa kể từ năm 1990. Hãy nghĩ về tuổi thọ trung bình trên thế giới. Năm 1960 tuổi thọ trung bình là 52,6 tuổi. Ngày nay … đã là 72 tuổi. Hãy nghĩ về sức khỏe trung bình trên thế giới. Điều đó đã được cải thiện rất nhiều. Và mọi người không biết điều đó.

Đôi khi tôi so sánh báo chí với việc nuôi dạy trẻ em. Chúng ta nuôi dạy con cái theo cách mang lại những điểm tham quan tích cực trong chúng, những điều chúng làm tốt. Hãy tưởng tượng chúng ta như cha mẹ luôn nói với con về những gì chúng đang làm sai.

Nếu đó là thông điệp duy nhất chúng ta dành cho con cái, chúng sẽ kết thúc như những người khốn khổ và những người tiêu cực và có lẽ là những người tức giận. Nhưng đây chính xác là cách chúng ta đối xử như một nhà báo với thế giới bởi vì chúng ta nói với thế giới, đây là điều kinh khủng

Và ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn nữa với những người tị nạn và người nhập cư, với tội phạm. Với tất cả mọi thứ, và hậu quả của thái độ tiêu cực này là mọi người nhìn thế giới theo một cách rất tiêu cực. Rất thường nó đánh vào nỗi sợ của mọi người. Nó làm cho họ sợ hãi và tức giận, vì vậy không chỉ nói rằng báo chí là quá tiêu cực. Nó có hậu quả rất lớn cho các lựa chọn chính trị.

nhìn vào cái tốt

Sự khác biệt cơ bản giữa tôi và rất nhiều đồng nghiệp của tôi là họ có xu hướng khuếch đại những thứ xấu trên thế giới. Tôi sẽ đi ngược lại, đó là khuếch đại cái tốt mà không quên đi cái xấu. Có một số vấn đề lớn, các khóa học, và thách thức. Hãy nghĩ về khủng hoảng khí hậu, nhập cư, bất bình đẳng. Nhưng đồng thời, sự tiến bộ trong rất nhiều lĩnh vực là chưa từng có.

Khi tôi đến với giáo dục, khi nói đến quyền con người cơ bản của chúng ta, xu hướng tính dục cho phụ nữ, cho trẻ em và mọi người không nhận ra điều đó. Nếu bạn tránh xa sự tập trung tiêu cực và hướng đến cách nhìn tích cực hơn về mọi thứ. Tôi nghĩ rằng báo chí có thể làm thế giới tốt hơn. Vấn đề là nhà báo không coi đó là nhiệm vụ cơ bản của họ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn và có thể có sự khác biệt cơ bản về quan điểm mà tôi có với rất nhiều đồng nghiệp của mình.

Vâng, chúng ta đang ở đây để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Mọi người nên nhận ra rằng bi quan về thế giới là một lựa chọn. Nhưng chủ nghĩa tối ưu là một sự lựa chọn cũng như nó mang lại nhiều năng lượng hơn và cuối cùng, với loại năng lượng đó, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt hơn cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta. Ý thức bạn đang tiêu thụ phương tiện truyền thông bằng cách nào?

[alert-announce]English version[/alert-announce]

Charles Groenhuijsen, journalist and author

Seasoned journalist uncovers what most news media ignore.

Good news is no news

That is the message most journalists wants to give us. And that is a dramatic mistake. I am charles Groenhuijsen. I am 65 years old. I have been a journalist for over 40 years. We have to realise that is like a mirror.

Our viewers look in this mirror and they are supposed to see the world as it is, but they don’t. They see a mirror which has fogged up. It is always the negative side of life. And I try to correct that mistake a teeny tiny little bit. What i try to do as a journalist now is give more long term perspective.

What I see on TV all the time is a lot of noise. “Breaking news”. I like to focus on silent revolutions. But they are extremely important long term. I am an optimist because I look at the facts. Think about the decline in extreme poverty. It is unbelievable what we are accomplished 100,000 people came out of extreme poverty every day. Think about child mortality… Infant deaths have halved since 1990.

Think about average life expectancy. In 1960 everage life span was 52,6 years old. Today.. it is 72 years. Think about average health in the world. That was improved tremendously. And people don’t know it… Sometimes I compare journalism with raising children. We raise children in a way that brings out the positive sights in them, things they do well. Imagine us as parents always saying to children what they are doing wrong.

If that is the only message we have for our children, they are going to end up as miserable people and negative people and probably angry people. But this is exactly the way we treat as journalist to the world because we say to the world, “this is horrible”

“Oh, and tomorrow will be even worse”… with refugees and immigrants with crime. With everything” and the consequence of this negative attitude is that people look at the world in a very negative way. Very often it plays into the fear of people. It makes them scared and angry, so it is not just saying journalism is so negative.

It has huge consequences for political choices. The basis difference I have with a lot of my colleagues is that they tend to amplify the bad stuff in the world. I would go for the opposite amplify the good without fogetting the bad. There is some huge issues, of courses, and challenges. Think about the climate crisis, immigration, inequality.

But at the same time, the progress in so many fields is unprecedented. When I comes to education, when it comes to our basic human rights, sexual orientation for women, for children and people don’t realize it. If you steered away from the negative focus and steer towards more positive, more construtive way of looking at things.

I think journalism could make a better world. The problem is journalist don’t consider it to be their basic task to make the world better and maybe there is the basic difference of opinion I have with a lot of my colleagues. Yes, we are here to make a better world. People should realize that being pessimistic about the world is a choice.

But optiimism is a choice as well it gives more energy and eventually, with that kind of energy, we can make a better world for ourselves, for our children, our grandchildren. How to consciousely do you consume news media?

5 1 vote
Article Rating
Đăng ký nhận thông báo
Khi có
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top