Cách để nhận được lời chúc phúc là mở lòng ra mà học hỏi

365 Câu suy tưởng

Giá trị: LỜI CHÚC PHÚC [Câu suy tưởng ngày 353]

“Cách để nhận được lời chúc phúc là mở lòng ra mà học hỏi.”

 

CHIÊM NGHIỆM

Khi đối mặt với những tình huống tiêu cực, ta thường tìm sự giúp đỡ hay lời chúc phúc từ người khác. Nhưng khi ta nhờ giúp mà có thể không được và ta thắc mắc không biết mình đã làm gì sai. Đôi khi sự giúp đỡ mà ta thật sự cần là để người khác bỏ ta một mình giải quyết sự việc – ta phải học từ những sai lầm của mình.

ỨNG DỤNG

Tôi cần học là cách tốt nhất để đưa những lời chúc phúc vào đời mình là hãy làm những hành động tích cực. Thậm chí thất bại có thể là một lời chúc phúc nếu như nó giúp tôi học hỏi được đôi điều. Khi tôi học cách tự giúp mình, tôi sẽ thấy là người khác và tình huống đang hùa vào giúp tôi.

loi-chuc-phuc-mo-long-hoc-hoi

Giá trị Lời chúc phúc

Đọc thêm:

Bạn nghĩ gì về bài viết này

avatar
  Đăng ký nhận thông báo  
Khi có