Có sự kiểm soát bản thân là có sự linh động

365 Câu suy tưởng

Giá trị: KIỂM SOÁT BẢN THÂN [Câu suy tưởng ngày 348]

“Có sự kiểm soát bản thân là có sự linh động.”

 

CHIÊM NGHIỆM

Khi ai đó thách thức những gì ta nói có thật hay không, ta thường tranh cãi và cố chứng minh mình đúng. Nếu ta ngoan cố và không sẵn lòng lắng nghe quan điểm của người khác, ta mất đi cơ hội học hỏi, và có thể làm hại mối quan hệ của ta.

ỨNG DỤNG

Đôi khi tôi cố thuyết phục rằng tôi đúng thì tôi thấy khó mà nghe quan điểm của người khác. Tôi phải nhận ra rằng cho dù tôi có đúng chăng nữa, cũng còn điều gì đó tôi có thể học được từ việc nghe quan điểm của người khác. Tôi phải cẩn thận trong khi nói và nghe một cách đầy tôn trọng nhằm phát triển mối quan hệ của tôi với người khác.

gia-tri-kiem-soat-ban-than-la-co-su-linh-dong
Giá trị Kiểm soát bản thân

Đọc thêm:

0 0 votes
Article Rating
Đăng ký nhận thông báo
Khi có
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top