[Phần 3] Thẻ giá trị Innerspace – 22 thẻ

Thẻ giá trị Innerspace – Làm giàu thế giới nội tâm. Bộ thẻ gồm 62 thẻ, được chia sẻ đến các bạn qua 3 phần.

Mời bạn đọc tiếp 2 phần trước:

the-gia-tri-innerspace-vuot-qua-ban-than

Chỉ duy nhất một người mà tôi có thể muốn giỏi hơn là bản thân tôi của ngày hôm qua.

the-gia-tri-innerspace-quay-mat

Tôi sẽ không quay mặt lại để bước về quá khứ bởi lối đi đó không đưa tôi về nơi mà tôi mong muốn.

the-gia-tri-innerspace-so-sanh

Tôi sẽ không so sánh mình với bất kỳ ai bởi chính điều khác biệt mới làm tôi độc đáo và có giá trị.

the-gia-tri-innerspace-thoi-phan-xet

Tôi không phán xét mình về những điều đã làm vì tôi đã bước ra khỏi quá khứ với những bài học cho tương lai.

Thẻ giá trị Thời gian

the-gia-tri-innerspace-thoi-gian

Tôi luôn có đủ thời gian để làm mọi thứ cần làm nếu tôi sẵn sàng làm ngay bây giờ.

the-gia-tri-innerspace-thau-cam

Tôi đủ yêu thương và thấu cảm để hiểu hết mọi người, do đó tôi luôn có mối quan hệ hòa thuận với tất cả.

the-gia-tri-inner-space-thach-thuc

Tôi biết người kỹ tính hay thách thức là những người sẽ chỉ tôi biết rõ mình thật sự muốn là ai và không muốn là ai.

the-gia-tri-innerspace-tach-roi

Tôi không bao giờ bận tâm đến việc người khác đang làm gì bởi tôi hiểu họ cũng đang cố gắng làm với hết khả năng của họ.

the-gia-tri-innerspace-thong-thai

>> Bạn có thể xem thêm bộ thẻ 365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày

the-gia-tri-innerspace-thu-thach

the-gia-tri-innerspace-tinh-thuc

Thẻ giá trị Innerspace – Làm giàu thế giới nội tâm

the-gia-tri-innerspace-tot-dep

the-gia-tri-innerspace-tran-trong

the-gia-tri-innerspace-viet-nam-on-dinh

the-gia-tri-innerspace-ve-dich

the-gia-tri-innerspace-tu-tin

the-gia-tri-innerspace-tro-ngai

the-gia-tri-innerspace-vietnam-tin

the-gia-tri-innerspace-yeu-quy

the-gia-tri-innerspace-yeu-thuong

Thẻ giá trị Innerspace – Làm giàu thế giới nội tâm

the-gia-tri-trung-tam-innerspace-qua-khu.

Phản hồi (Không có)

Leave a Reply